Konfirmander

Konfirmandindskrivning tirsdag, 22. august 2017 kl. 19.00 i Vedsted kirke

De kommende konfirmander, deres forældre, søskende og bedsteforældre indbydes til en festlig gudstjeneste i Vedsted kirke. Efter gudstjenesten indskrives de kommende konfirmander, og sognepræsten giver en orientering om det videre forløb og om, hvad undervisningen indebærer.

Menighedsrådet er vært ved kaffen i kirkens kor.

Selve konfirmationen finder sted den 25. marts 2018 (Palmesøndag) og den 8. april (1. søndag efter påske) i Vedsted kirke. Forældrene bestemmer selv, hvilken af de to ovennævnte søndage deres børn skal konfirmeres. Giv gerne besked til sognepræsten i forbindelse med konfirmandstart.

Husk fødsels- og dåbsattest!


Generelle oplysninger

Indskrivning

Konfirmationsundervisningen starter som regel i slutningen af august.

Inden da skal de kommende konfirmander indskrives. Det sker i forbindelse med et aftenarrangement i Vedsted kirke.

På mødet indskrives eleverne og der gives en orientering om det videre forløb og om, hvad konfirmationsundervisningen indebærer.

Datoen for indskrivningen vil fremgå af denne hjemmeside og meddeles desuden på skolens intranet.

Oversigt over fremtidige konfirmationsdatoer (med forbehold!)

2018 Klasserne 7 - 25. marts (Palmesøndag) + 8. april (1. søndag efter påske)*

2019 Klasserne 7 - 14. april (Palmesøndag)

2020 Klasserne 7 - 5. april (Palmesøndag)

2021 Klasserne 7 - 28. marts (Palmesøndag)

2022 Klasserne 7 - 10. april (Palmesøndag)
 

* Der er fælles undervisning af alle konfirmander.

 

Under folkekirken.dk/konfirmation kan man få svar på mange spørgsmål omkring konfirmationen.