Vedsted kirkes kor

 

Vedsted kirkes kor under ledelse af Harriet Hørning er med til at festliggøre følgende arrangementer og gudstjenester:

Søndag, 4. november kl. 10.00 (Alle Helgensdag)

Torsdag, 6. december kl. 19.00 (Julekoncert)

Tirsdag, 25. december kl. 10.00 (1. juledag)

Søndag, 20. januar kl. 10.00

Søndag, 24. februar kl. 10.00

 

 

 

Hyggeeftermiddag

Fredag, 9. november kl. 14.00 i Fælleshuset

Der serveres kaffe og kage, og der holdes en andagt af sognepræst Carsten Vigsø. Organisten spiller til flere sange og salmer.

 

 

Julekoncert

Torsdag, 6. december kl. 19.00 i Vedsted kirke

Kirkens kor synger og spiller julen ind sammen med en række gæstesolister.

Koret ledes af Harriet Hørning, og solisterne er Søren Storm, Esbjerg (violin), Jacob Harsbo, Esbjerg (guitar), Boris Jensen, Esbjerg (vokal) og Lars Boisen, Vedsted (cornet).

I aftenen forløb vil der blive sunget fællessalmer, og traditionen tro sluttes der af med "Dejlig er jorden"!

Der er fri entré.

 

 

 

Julens arrangementer

 

Søndag, 9. december kl. 19.00 - Luciaoptog i Vedsted kirke

Mandag, 10. december kl. 15.30 - Luciaoptog på Skausminde

Fredag, 14. december kl. 19.00 - Julefest i Missionshuset i Over Jerstal

     Juletræet tændes, og Carsten Vigsø taler om juleevangeliet

Onsdag, 19. december kl. 10.00 - Juleafslutning i Vedsted kirke

     For børnehaverne og dagplejerne

Torsdag, 20. december kl. 09.30 - Juleafslutning i Vedsted kirke

     For børnene i Over Jerstal skole

Mandag, 31. december kl. 14.00 - Nytårsgudstjeneste i Vedsted kirke

     Vi tager afsked med det gamle år og byder det nye år velkommen med en skål og et festligt glas!

 

 


Arrangementer

Vi har et godt samarbejde med vores nabosogne Hammelev sogn v/Bjarne Christensen og Sommersted & Oksenvad sogn v/Niels Jørgen Holm Larsen.

Derfor henviser vi gerne til deres hjemmesider, så du også kan benytte dig af de mange gode tilbud i deres sogne.

Vi henviser også gerne til Vedsted Landsbyforenings hjemmeside.


Fra udflugt til Vadehavscentret