Info om kirkelige handlinger

Dåb - Konfirmation - Vielse - Dødsfald og bisættelse/begravelse


Dåb

Kontakt venligst sognepræst Carsten Vigsø.

Tlf. 7454 5120 eller e-post cvi@km.dk.

Under folkekirken.dk/dåb kan man få svar på mange spørgsmål omkring dåben.


Konfirmation

Indskrivning

Konfirmationsundervisningen starter som regel i slutningen af august.

Inden da skal de kommende konfirmander indskrives. Det sker i forbindelse med et aftenarrangement i Vedsted kirke.

På mødet indskrives eleverne og der gives en orientering om det videre forløb og om, hvad konfirmationsundervisningen indebærer.

Datoen for indskrivningen vil fremgå af denne hjemmeside og meddeles desuden på skolens intranet.


Oversigt over fremtidige konfirmationsdatoer (med forbehold!) 

2018 Klasserne 7 - 25. marts (Palmesøndag) og 8. april (1. søndag efter påske)*

2019 Klasserne 7 - 14. april (Palmesøndag)

2020 Klasserne 7 - 5. april (Palmesøndag

2021 Klasserne 7 - 28. marts (Palmesøndag)

2022 Klasserne 7 - 10. april (Palmesøndag)

* Der er fælles undervisning af alle konfirmander.

 

Under folkekirken.dk/konfirmation kan man få svar på mange spørgsmål omkring konfirmationen.


Vielse

Kontakt venligst sognepræst Carsten Vigsø.

Tlf. 7454 5120 eller e-post cvi@km.dk.

Under folkekirken.dk/bryllup kan man få svar på mange spørgsmål omkring vielsen.


Dødsfald og bisættelse/begravelse

Kontakt venligst sognepræst Carsten Vigsø.

Tlf. 7454 5120 eller e-post cvi@km.dk

Under folkekirken.dk/begravelse kan man få svar på mange spørgsmål omkring begravelse og bisættelse.

For aftaler omkring gravplads kontakt venligst kirkegårdsleder Lars Ziemann.

Tlf. 7454 5519 eller e-post vedsted.kirkekontor@mail.dk