OBS!

Se navnene på dette års konfirmander under fanebladet  BØRN OG UNGE -> KONFIRMANDER

 

 

Konfirmation

Indskrivning

Konfirmationsundervisningen starter som regel i slutningen af august.

Inden da skal de kommende konfirmander indskrives. Det sker i forbindelse med et aftenarrangement i Vedsted kirke.

På mødet indskrives eleverne og der gives en orientering om det videre forløb og om, hvad konfirmationsundervisningen indebærer.

Datoen for indskrivningen vil fremgå af denne hjemmeside og meddeles desuden på skolens intranet.

 

Oversigt over fremtidige konfirmationsdatoer (med forbehold!) 

2018 Klasserne 7 - 25. marts (Palmesøndag) og 8. april (1. søndag efter påske)*

2019 Klasserne 7 - 14. april (Palmesøndag)

2020 Klasserne 7 - 5. april (Palmesøndag

2021 Klasserne 7 - 28. marts (Palmesøndag)

2022 Klasserne 7 - 10. april (Palmesøndag)

* Der er fælles undervisning af alle konfirmander.

 

Under folkekirken.dk/konfirmation kan man få svar på mange spørgsmål omkring konfirmationen.