Menighedsrådet fra 1. jan 2021

Fristen for aflevering af ny liste til menighedsrådsvalg udløb den 13. oktober.

Følgende er derfor valgt som medlemmer af det menighedsråd som får funktionsperiode fra 1. jan 2021 til 31. dec 2024.

Anne Enemark (17)
Nis Peter Jessen (9)
Jørgen Schmidt (8)
Bent K. Andersen (6)
HC Christensen (6)
Rolf W. Jensen (4)

Stedfortrædere:

Ole B. Olesen (15)
Eva Jensen (11)
Gitte Bruhn Christiansen (11)
Anne-Grethe Hansen (9)

Menighedsrådet konstitueres ved møde den 25. nov 2020.