Kirkegården og takster

Personalet på kirkegården

Generelle oplysninger om forpagtning

Ved at klikke på nedenstående links kan du få flere oplysninger om forpagtning.

Information fra Vedsted kirkegård

Fornyelse/forlængelse af gravsted

Det er vigtigt, at gravstedsejere henvender sig til kirkegården vedr. fornyelse/forlængelse af deres gravsted. Vi sender breve ud omkring gravsteder, der udløber. Udløbsdatoen er altid den 31. december. Ved evt. sløjfning skal vi have skriftlige tilsagn om sløjfning.

Evt. aftaler om vedligehold, forårs-/sommerblomster og gran skal også fornys.

 

Ordensregler for plænegravsteder pr. 1. april 2018

Følgende ændring er vedtaget i kirke- og kirkegårdsudvalget:

Der må ikke plantes i græsplænerne eller forefindes krukker eller lignende, da det ødelægger vores plæner.

Blomster må kun sættes i vendevaser eller kirkegårdens spidsvaser.

I perioden 1. april - 30. oktober klippes der græs torsdag formiddag. Blomster bliver lagt foran mindestenen. Figurer m.m. kan afhentes på bordet ved mandskabsbygningen.

I perioden 1. november - 31. marts fjernes der kun visne blomster. Regler revideres senest 2021.

 

 

Gravpladser

Granpyntning

Kirkegården har ca. 600 gravpladser.

For erhvervelse af gravplads, vedligehold m.v. kontakt venligst: 

Kirkegårdsleder:

Lars Ziemann

Kirkegårdskontor
Søvænget 1, Vedsted
6500 Vojens

7454 5519
4037 7250       
vedsted.kirkekontor@mail.dk

 

 

Takster

(Forbehold for trykfejl)

Erhvervelse og fornyelse af gravpladser

En gravplads erhverves for 25 år (fredningsperiode).

Priserne er fritaget for moms.

Forlængelse af gravpladser

Efterfølgende forlængelse af gravpladser. Efter fredningstidens udløb kan fornyelse ikke ske for kortere åremål end 5 år.

Priserne er pr. år og er fritaget for moms.

Anlæggelse og omlægning af gravpladser samt tillægsarbejde

Alle former for tillægs- og ekstraarbejder udføres på timebasis.

Timeprisen er 395,- kr. inkl. moms.

Herudover betales for planter, blomster og materialer m.v.

Der gives gerne et uforbindende tilbud.

Fællesgrav

Vedligehold af gravpladser (1 år)

Priserne er pr. år inkl. moms.

Vedligehold af gravpladser (en brugsperiode)

Prisenerne gælder for en brugsperiode (kiste 25 år, urne 10 år) og er inkl. moms.

Vedligehold af plænegravpladser (en brugsperiode)

Priserne gælder for en brugsperiode (kiste 25 år, urne 10 år) og er inkl. moms.