Vedsted kirkes historie

Oprindeligt var Vedsted kun et kirkested, byen Vedsted er først kommet til senere. Kirken ligger på et bakkedrag nord for Vedsted Sø i den sydlige udkant af Vedsted by. 

Vedsted kirke er en middelalderkirke fra 1100-tallet, der som næsten alle andre kirker fra denne tid er blevet ombygget flere gange. Oprindeligt bestod kirken kun af den del, der nu er kirkens midterskib og kor.
Koret blev i første halvdel af 1500-tallet udvidet med 2 fag, og omkring 1740 blev tårnet bygget. 

 

 

 

Korskirke

Den sidste større ombygning var fra 1901 til 1904, hvor de to sideskibe blev bygget til og kirken blev den korskirke, som vi ser den i dag. Kirken blev restaureret ude og inde i 1957 og blev sidst restaureret indvendig i 2001.

Kirken er den ældste bygning i sognet.